Apie

Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. (AdM) arba lietuviškai Klaipėdos krašto darbo grupė – organizacija,  įkurta 1948 m. rugpjūčio 24 d. Vakarų Vokietijoje ir vienijanti išeivius bei jų palikuonis iš keturių buvusių Klaipėdos regionų – Klaipėdos miesto, Klaipėdos apskrities, Šilutės ir Pagėgių.

1944 m. antroje pusėje artėjant frontui iš Rytų, tuometė Vokietijos karinė vadovybė paskelbė Mėmelio ir viso krašto gyventojų evakuaciją. Skaičiuojama, kad trauktis buvo priversti apie 130 tūkst. gyventojų. Dalis jų (virš 60 tūkst.) po ilgos kelionės įsikūrė Vakarų Vokietijoje neturėdami galimybių sugrįžti į gimtinę.

Bėgant metams, Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. padėjo likimo draugams, tautiečiams ieškoti jų karo metu dingusių artimųjų, kartu sprendė įvairias socialines problemas. Nuo 1983 m. draugijai perduota laikraščio „Memeler Dampfboot“ leidyba. Jame skelbiama įvairi su draugijos veikla susijusi informacija, pranešama apie būsimus renginius ir susitikimus, publikuojami memelenderių atsiminimai, sveikinami jubiliatai, spausdinami pranešimai apie mirtį.

Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. siekė palaikyti ryšius su Tėvyne, ypač Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atsiradus galimybei memelenderiams atvykti į gimtinę. Tuomet draugija pradėjo organizuoti įvairią pagalbą krašto gyventojams ir įstaigoms bei sovietmečiu nukentėjusioms evangelikų liuteronų bažnyčioms.

2002 m. vasarą prie Klaipėdos geležinkelio stoties AdM draugijos lėšomis ir pirmininko Uvės Jurgščio (Uwe Jurgsties) iniciatyva pastatyta skulptūra ”Atsisveikinimas su Tėvyne”. Skulptūra įkūnija Rytų Prūsijos gyventojų pasitraukimą iš gimtinės, prasidėjusį 1944 metais. Skulptūros autoriai – Leo ir Renatė Janišovskiai (Janischowski) iš Štainfurto, o pats kūrinys – kraštiečių dovana gimtajam miestui jubiliejaus proga.

Draugijos archyvo užuomazgos atsirado dar pirmuose kraštiečių susirinkimuose – kai susitikę išeiviai ne tik dalydavosi prisiminimais apie prarastą Tėvynę, bet ir skaitė tekstinius pranešimus, kuriuos paįvairindavo skaidrės. Po draugijos įkūrimo 1948 m. ir Klaipėdos globos sutarties atnaujinimo 1953 m. draugijos archyvas buvo kaupiamas Manheimo miesto archyve. Taip pat medžiaga kaupta ir Mahneimo muziejuje. Pirmosios archyve atsirado skaidrės, fotonuotraukos ir tekstinė medžiaga, susijusi su memelenderių Tėvyne.

Per ilgus draugijos veiklos metus ne kartą buvo keičiama archyvo saugojimo vieta ir tvarkytojas – jis buvo saugomas Hamburge (E. Janzen-Rock), Hildesheime (G. Grentz), Flensburge (H. Preuß), Maince (G. Willoweit), Klopenburge (H. Berger), Monheime prie Reino (G. Pietsch), Oldenburge. Į archyvą buvo įjungtos ir asmeninės kolekcijos (M. Szameitat, W. Buttkeireit, W. Kwauka, G. Willoweit, W. Hilpert, H. Berger ir kt.).

2011 m. spalio 5 d. archyvas ilgalaikei panaudai perduotas Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešajai bibliotekai. Archyvas nuolat papildomas įvairia iš Vokietijos atkeliaujančia medžiaga. Archyvo tematika – Klaipėda (Mėmelis), Klaipėdos kraštas (Memelland) ir Rytų Prūsija.

Per daugiau nei 60 metų AdM archyve sukaupta per 1500 knygų, apie 400 įvairios tematikos segtuvų, daugiau nei 700 originalių, iki 1945 m. leistų atvirukų, šimtai fotografijų (seniausios jų – 1864 m.), dešimtys originalių žemėlapių (XVII–XX a.), apie 100 paveikslų (taip pat H. Kallmeyer, G. Boese, M. Pechstein darbai), įvairūs periodiniai leidiniai, tūkstančiai skaidrių, asmeniniai bei įstaigų dokumentai ir įvairūs eksponatai.

Tarp archyvo eksponatų galima rasti Klaipėdos krašto bei Klaipėdos moterų aprangos pavyzdžių, asmeninių daiktų, Klaipėdos miesto herbų, išsiskiria daugiau nei 3 m aukščio 20 a. pradžios kultūrinės draugijos vėliava.

Ypatingi archyvo eksponatai – 2017 m. balandžio 24 d. perduotos Mėmelio šaulių gildijos regalijos bei Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčios Šv. Komunijos taurė.

2019 m. pabaigoje bibliotekai saugoti perduota Klaipėdos krašto gyventojų personalijų kartoteka, kurioje – tūkstančių tūkstančiai kortelių su buvusių Klaipėdos krašto gyventojų duomenimis. 

Archyvas ir toliau nuolat pildomas bei tvarkomas. Šiuo metu archyve saugomi senieji atvirukai suskaitmeninti ir viešinami portale http://epaveldas.lt. Suskaitmenintas laikraštis „Memeler Dampfboot“ viešinamas puslapyje http://memel.klavb.lt. Remiantis fondu, rengiamos kilnojamosios ir virtualios parodos, archyvu aktyviai naudojasi mokslininkai, studentai bei leidėjai, ekspozicija nuolat sulaukia lankytojų.

Fondas

Knygos

Periodika

Teminiai segtuvai

Žemėlapiai

Kolekcijos

Atsiminimai

Šeimų dokumentai

Asmenų dokumentai

Eksponatai

Nuorodos

Memeler Dampfboot

AdM draugija

Epaveldas

Genwiki

Kontaktai

Herkaus Manto g. 25

Klaipėda, LT-92234

Tel. +37046314189

El. paštas krastotyra@klavb.lt