Proginė lėkštė, skirta pagalbos Memelio kraštui sąjungos „Kriegshilfsvereins Baden für den Kreis Memel“ įkūrimui paminėti

1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Rytų Prūsija bei Klaipėdos kraštas jo padarinius pajuto vieni pirmųjų Vokietijos imperijoje. Todėl pradėtos kurti įvairios organizacijos, skirtos nukentėjusiems nuo karo gyventojams remti. Visoje Vokietijoje kūrėsi globos draugijos, kurios rėmė vieną ar kitą Rytų Prūsijos miestą ar apskritį. Klaipėdos globėju tapo Manheimas. 1915 m. lapkričio 17 d. Manheimo rotušėje pirmininkaujant tuometės Badeno didžiosios kunigaikštystės vidaus reikalų ministrui dr. Johanui H. F. fon Bodmanui (Johann Heinrich Freiherr von und zu Bodman), įvyko pirmasis susirinkimas, kuriame pradėta kurti pagalbos Klaipėdos kraštui sąjunga „Kriegshilfsvereins Baden für den Kreis Memel“. Taip pat šiame susirinkime dalyvavę įvairūs politikai, pramonininkai, valdžios ir švietimo atstovai priėmė šios sąjungos statutą. Statute, be kitų įsipareigojimų, buvo numatytas metinis narių bei steigėjų mokestis. Bendra įsipareigojimų suma siekė 500 tūkst. markių.
Siekiant surinkti daugiau lėšų, Karališkosios porceliano dirbtuvės Berlyne 1915 m. pradėjo gaminti progines lėkštes, skirtas šiai globos akcijai. AdM (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.) archyve saugomos lėkštės centre – Prūsijos, Badeno ir Memelio herbai. Šis eksponatas žymi šimtmetį skaičiuojančią Manheimo ir Klaipėdos partnerystę, prasidėjusią 1915 metais.

Lėkštė/Teller-Klaipeda-Manheim