Organizacijos „MEMELLANDBUND“ vėliava

1919 m. Berlyne įkurta Deutsch-Litauischer Memellandbund (liet. k. Klaipėdos krašto vokiečių ir lietuvių sąjunga). Šios sąjungos atsiradimui darė įtaką 1919 m. Versalio taikos sutarties įsigaliojimas, kuomet Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos. Buvo siekiama skatinti Vokietijos gyventojus neužmiršti savo tėvynainių Klaipėdos krašte, rengiamos viešos demonstracijos bei peticijos protestuojant dėl Klaipėdos krašto atskyrimo nuo Vokietijos. Sąjunga turėjo skyrius Karaliaučiuje ir Tilžėje, palaikė glaudžius ryšius su Klaipėdos krašto kultūros sąjunga (Kulturbund), leido laikraštį „Das Memelland“.

1929 m. gegužės 29 d. vieno iš Berlyne vykusių šios organizacijos, tuo metu turėjusios apie 600 narių, susirinkimo metu buvo pašventinta jos vėliava.

Tai didžiausias AdM (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e. V.) archyvo eksponatas – vėliavos aukštis siekia virš 3 metrų.

Parengė Viktorija Karalienė