„Memeler Dampfboot” – 170”

2019 m. švenčiamos dvi sukaktys – sukanka 170 metų nuo pirmojo laikraščio „Memeler Dampfboot” numerio išleidimo 1849 m. tuomečiame Mėmelyje[1] ir 70 metų, kai jis leidžiamas Vokietijoje. Prieš daugiau nei pusantro šimto metų prasidėjusi garlaivio (vok. Dampfboot – garlaivis) kelionė tęsiasi iki šių dienų. Keitėsi šio „laivo” kapitonai ir vandenys, kuriais jam teko plaukti, bėgant metams būta audrų ir štilių. Iki šiol nėra aišku, ar yra išlikęs visas laikraščio nuo pirmojo numerio archyvas.

Lietuviškasis požiūris šį leidinį dažnai yra prieštaringas. Tačiau „Memeler Dampfboot” ilgus dešimtmečius buvo didžiausias Klaipėdos krašto dienraštis, turėjęs specializuotus priedus, spausdinęs kraštotyrinius, istorinius straipsnius, iki šių dienų išlieka vertingas, o kartais ir vienintelis šaltinis ieškant informacijos apie miesto ir krašto istoriją. Įvairiais laikotarpiais dienraščio tiražas kito, šaltiniuose galima rasti informacijos, kad vienu metu jis siekė 12 tūkst. egz. „Memeler Dampfboot” spaustuvėje, kuri tarpukariu buvo moderniausia Klaipėdos krašte, spausdinti ir kiti krašto laikraščiai – „Memeler Kreisblatt”, „Lietuwiszka Ceitunga”.

Kilnojamoji paroda „Memeler Dampfboot” – 170” skirta paminėti leidybos sukakčiai. Parodoje pateikiama informacija apie leidėjų Zybertų (Siebert) šeimą, apžvelgiama laikraščio istorija, kuri neatskiriama nuo miesto istorijos, pristatoma leidyklos pastatų raida. Rengiant parodą, naudotasi Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e. V. archyvo medžiaga ir fotografijomis.
Skaityti daugiau