Spaudos bei knygų leidybos istorija Klaipėdoje yra neatskiriama nuo Zybertų (Siebert) giminės istorijos. Beveik šimtmetį  Klaipėdoje (Memel) leistas  „Memeler Dampfbot“ laikraštis bei pastatas, išlikęs iki šių dienų, byloja apie neišdildomus Zybertų (Siebert) šeimos  pėdsakus mieste.
Šaltiniai datuoja Zybertų (Siebert) šeimos istoriją nuo 1744 m. Bartensteine (Bartenstein) Rytų Prūsijoje gimusio balnadirbio Kristiano Zyberto (Christian Siebert). 1833 m. Heilsberge (Rytų Prūsija) gimęs Frydrichas Vilhelmas Zybertas (Friedrich Wilhelm Siebert) padarė pradžią spaustuvininkų dinastijai 1861 m. įkūręs spaustuvę Šilutėje (Heydekrug). 1866 m. jis persikelė į Klaipėdą (Memel), kur nupirko porą spaustuvių, o 1872 m. Augusto Štobės (August Stobbe) spaustuvę, kurioje A. Štobė nuo 1849 m. leido laikraštį „Memeler Dampfboot“. Keturi F. V. Zyberto (F. W. Siebert) sūnūs taip pat buvo poligrafininkai bei leidėjai.
Hermanas Vilhelmas (Willy) Zybertas (Hermann Wilhelm (Willy) Siebert) (g. 1868 m.) perpirko nedidelę H. Holco (H. Holz) ir M. Šerniaus (M. Schernus) spaustuvę Didžiojoje Vandens gatvėje, kur leido laikraščius „Memeler Zeitung“ ir „Leituwiszka Ceitunga“. 1899 m. perėmė tėvo spaustuvę. Tais pačiais metais gimęs jo sūnus Frydrichas Vilhelmas Zybertas (Friedrich Wilhelm Siebert) vėliau tęsė tėvo darbus, po karo atkūrė „Memeler Dampfboot“ leidybą Vokietijoje.

Hermano Vilhelmo (Willy) Zyberto broliai: Karlas Valteris Zybertas (Carl Walter Siebert) (g. 1873) perėmė tėvo spaustuvę Šilutėje, kur buvo leidžiamas „Heydekruger Kreisblatt“. Po 1923 m. savo veiklą tęsė Vokietijoje.Ričardas Adolfas Zybertas (Richard Adolf Siebert) (g. 1877) išmokęs spaustuvininko amato, kuriam laikui perėmė vieną iš savo brolių spaustuvių Klaipėdoje (Memel), vėliau užsiėmė prekyba, pirklio veiklą tęsė Vokietijoje. Liudvikas Kurtas Zybertas (Ludwig Kurt Siebert) (g. 1878) 1904 m. nupirko Johano Šenkės (Johannes Schenke) popieriaus ir kanceliarijos prekybos firmą kartu su šalia jos veikiančia spaustuve bei leido „Memeler Kreisblatt“ laikraštį. Nuolat plėtė savo firmą, kurią 1924 m. pavadino „Burohaus Kurt Siebert & Cie“. 1931 m. mirus tėvui, spaustuvę perėmė bei jos veiklą plėtė sūnus Karlas Heincas Zybertas (Karl Heinz Siebert).
Parodoje atskleista poligrafininkų šeimos istorija, pateikiami asmeniniai dokumentai bei nuotraukos. Parodoje eksponuojami spaudiniai, rankraščiai  iš Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. (AdM) archyvo bei V. H. V. Zyberto (W. H. W. Siebert) vaikaitės Karinos Gogolkos (Karin Gogolka) asmeninės kolekcijos. Archyve saugomos Zybertams (Siebert) priklausiusiose spaustuvėse leistos knygos, brošiūros, įvairūs blankai, taupkasių knygelės ir kiti smulkūs poligrafiniai leidiniai. Vertingos  ir unikalios archyvalijos:  architekto H. Reismano (H. Reissmann) suprojektuotos „Memeler Dampfboot“ leidyklos bei spaustuvės pastato planai su korekcijomis, nuotraukos bei asmeniniai dokumentai eksponuojami pirmą kartą.
Dalis parodos skirta periodiniams leidiniams ir be abejo laikraščiui „Memeler Dampfboot“, kurio dalis komplektų taip pat yra saugomi AdM archyve.